Header Ads Widget

Hoàng Anh Gia Lai Agrico

Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico) được thành lập vào năm 2010 khi Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (Công ty mẹ) thực hiện chương trình tái cấu trúc tập đoàn. Công ty hiện đang hoạt động với các sản phẩm chủ lực là cao su và cây ăn trái. Các dự án nông nghiệp của Công ty nằm tại tam giác phát triển Việt Nam - Lào - Campuchia trong phạm vi khoảng cách khoảng 200km. Tầm nhìn

Trở thành Công ty hàng đầu Việt Nam và khu vực trong lĩnh vực nông nghiệp.

Sứ mệnh

Áp dụng công nghệ cao trong nông nghiệp để khai thác tiềm năng đất đai nhằm tạo ra các hàng hóa nông nghiệp hữu ích cho cuộc sống.

Thực hiện chế độ đãi ngộ thỏa đáng về vật chất và tinh thần nhằm khuyến khích cán bộ công nhân viên tạo ra nhiều giá trị mới cho khách hàng, Cổ đông và toàn xã hội.

Chiến lược kinh doanh

- Định vị là Công ty nông nghiệp đẳng cấp khu vực Châu Á và hàng đầu Việt Nam.

- Sản phẩm chủ lực là cây ăn trái. Công ty cũng sẽ đầu tư chế biến sâu sau thu hoạch để gia tăng giá trị sản phẩm và đa dạng hoá nguồn cung sản phẩm cho thị trường.

- Lợi ích cốt lõi cho khách hàng là sự an tâm đối với sản phẩm nông nghiệp mang thương hiệu HAGL Agrico do tính rõ ràng và minh bạch trong việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Mục tiêu phát triển bền vững:

- Tăng trưởng bền vững về doanh thu và lợi nhuận nhằm đảm bảo lợi ích cho cổ đông và nhà đầu tư.

- Phát triển kinh tế gắn liền với bảo vệ môi trường và chia sẻ cho cộng đồng xã hội các giá trị lợi ích mà mình thu được từ hoạt động đầu tư và kinh doanh.

- Tạo việc làm ổn định cho người lao động tại địa phương.

Giá trị cốt lõi

Tôn trọng:

Tôn trọng bản thân; Tôn trọng đồng nghiệp; Tôn trọng Công ty; Tôn trọng đối tác; và Hợp tác trong sự tôn trọng.

Tuân thủ:

Tuân thủ luật pháp và các quy định của Việt Nam, Lào, Campuchia.Tuân thủ quy định, chính sách của Công ty.

Sẵn sàng vượt khó:

Sẵn sàng đối đầu với thử thách, nỗ lực và quyết tâm tìm mọi giải pháp để vượt qua.

Nguồn: NongNghiepCongNgheCao.com